Privacy statement.

Laatste update: januari 2024.

1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u vrijwillig verstrekt via e-mail of contactformulieren. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Om te reageren op uw vragen en verzoeken die u ons via e-mail of contactformulieren stuurt.
  • Om u op de hoogte te houden van nieuws, updates en informatie over onze producten en diensten, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.
  • Om onze website te verbeteren en te analyseren hoe deze wordt gebruikt.

2. Opslag van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers en systemen. Wij nemen redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

3. Delen van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of op enige andere wijze verstrekken aan derden, behalve in de volgende gevallen:

  • Wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.
  • Wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om te voldoen aan juridische verplichtingen.
  • Wanneer dit noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of die van anderen.

4. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of zoals vereist is door de toepasselijke wetgeving.

5. Verwijdering van persoonlijke gegevens

Indien u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze systemen, kunt u contact met ons opnemen via info@rocor.nl. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die ons verhinderen de gegevens te verwijderen.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en de datum van de laatste herziening wordt bovenaan deze verklaring vermeld.