Algemene voorwaarden.

Laatste update: januari 2024.

1. Gebruik van onze diensten

Door gebruik te maken van de diensten van Rocor.nl stemt u ermee in dat:

  • U de diensten uitsluitend voor legitieme doeleinden zult gebruiken en geen inbreuk zult maken op wetten, voorschriften of de rechten van anderen.
  • U verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, indien van toepassing.
  • U onze diensten niet zult gebruiken om schadelijke code, virussen of andere schadelijke software te verspreiden.

2. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website van Rocor.nl, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en merken, is beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud zonder toestemming te kopiëren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

3. Wijzigingen in de diensten

Rocor.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de aangeboden diensten, inclusief het stopzetten van bepaalde diensten. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om gebruikers op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.

4. Aansprakelijkheid

Rocor.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten. Wij bieden geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van onze diensten.

5. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en de datum van de laatste herziening wordt bovenaan deze voorwaarden vermeld.